Vi river allt … korrekt och professionellt

Vi undviker utmaning när det gäller rivningsarbete. Vi hjälper dig alltid vidare. Vår totala service för rivningsarbeten sträcker sig från fullständig rivning till rivningsarbeten inomhus, selektiv rivning för renovering till specialiserad rivningsteknik.

Vi kan också hantera rivningsarbeten på svåråtkomliga platser perfekt tack vare våra anpassade maskiner. Vi arbetar tillsammans med erkända arkitekter för att ansöka om och få de rivningstillstånd som krävs.

Vilka typer av rivningsarbete utför vi?

Komplett rivning

Fullständig rivning av bostäder, fabriksbyggnader, industriella lager, flerbostadshus, …
Rivning av öppna, halvöppna och stängda byggnader, inklusive manuell och noggrann separering av angränsande byggnader.
Vid behov utför vi – med eller utan specialiserade partners – det nödvändiga stabiliserings- och upphängningsarbetet för vakanta fasader. Vi skyddar lediga fasader mot vatteninfiltration med lämplig folie.

Delvis uppdelning

Måste bara en del av byggnaden eller hemmet rivas, till exempel en förlängning eller bara taket? Du kan hitta mer om borttagning av asbest här.
Vi arbetar mycket noggrant med rätt maskiner, både för själva rivningsarbetet och för borttagning av skräp.
Precisionsarbete är inget problem för våra hantverkare. Med hjälp av minigrävare, minibulldozers och minikranar kan vi till och med ta bort skräpet genom ett radhus.

Borttagning och demontering av byggnader

Med tanke på en renovering eller ombyggnad utför vi noggrant det demonteringsarbete som krävs i byggnader. Vi avlägsnar – helt enligt dina önskemål – insidan av byggnaden av alla våningar, gips, falska väggar och tak, interiört snickeri, rör, asbest, … Du kan också lita på oss för att ta bort och bortskaffa hushållsartiklar. Vi erbjuder även containeruthyrning.
Efter överenskommelse tillhandahåller vi helt skräddarsydda för önskad inre rivning. Om du vill kan vi leverera byggnadsskalet.

Borttagning av asbest

Asbest finns i nästan alla gamla byggnader: isolering av värmerör, tak, packningar och isolering i pannan, osv. Borttagning av asbest kräver särskild utbildning, tekniker och lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi har vårt eget utbildade team för borttagning av asbest i enlighet med lagliga förfaranden.

Rätt maskin för varje rivningsjobb

Vi har alla maskiner och kranar som behövs för alla typer av rivningsjobb. Beroende på de rivningstekniker som krävs förser vi våra maskiner med anpassade saxar, plockare eller brytare, krossar, rivningsgrepp, …
Vi använder våra krossar och pulveriserare för betongkonstruktioner. Vi slipar, bränner och skär metall med anpassade maskiner.
Vi investerar kontinuerligt i ytterligare expansion och modernisering av våra maskiner.

Snabb implementering, städad plats och sorterat bortskaffande

För varje rivningsuppdrag väljer vi lämpliga specialister inom vårt team. Innan vi börjar förbereder vi så att rivningen fungerar särskilt bra.
När som helst under arbetet säkerställer vi en städad plats med ett säkert staket.
Vi slutför alla uppdrag snabbt och effektivt.

Under rivningsarbetena genomför vi redan en första för-sortering, varefter vi transporterar de olika avfallsflödena separat till godkända bearbetningscentra.
Om så önskas siktar vi jorden på plats så att all sten avfall, grönt avfall eller andra avfallsfraktioner tas bort.

Kontakta oss för markarbeten i Malmö!