Skillnader mellan rivning och rivning

Medan elementen som erhålls under rivningen av en byggnad kan återanvändas, antar rivningen dess fullständiga, permanenta och irreversibla likvidation, dvs. förstörelsen av alla element.
Du kommer att lära dig vilka andra skillnader som kan innefattas i rivningen som i vårt inlägg.

Rivningarbeten

Rivning av en byggnad består i fullständig förstörelse, och rivningsarbeten utförs mekaniskt med användning av rivningsmaskiner:

  • grävmaskiner
  • kranar
  • bulldozrar
  • ångvältar

Förutom traditionella metoder som används vid rivningar finns det också mer moderna metoder som innefattar användning av speciella hydrauliska saxar, pneumatiska hammare eller sprängämnen.

Rivningsprocessen är vanligtvis mycket snabb, effektiv och säker. Delar av en avvecklad byggnad är föremål för förstörelse och kan inte återvinnas och återanvändas, därför är deras bortskaffande inte alltför problematiskt.

Rivning

Om vi å andra sidan vill återvinna några av elementen från byggnaden som vi ska riva, är det värt att överväga dess rivning. Det visar sig dock att för att göra det måste du uppfylla flera formaliteter.

Enligt bygglagen kan rivning av en byggnad göras på grundval av en anmälan, om byggnaden är mindre än 9 m lång eller om den ligger på ett avstånd som är mindre än hälften av sin höjd från tomtgränsen. Å andra sidan krävs tillstånd när arkitekt- och byggförvaltningsmyndigheten ålägger en skyldighet att skaffa det eller om byggnaden inte uppfyller ovannämnda villkor.

Förutom behovet av att hyra eller köpa lämplig rivningsutrustning kommer det också att vara nödvändigt att utse en plats där vi kommer att lagra skräp och andra strukturella element. Du måste också tänka i förväg om hur du transporterar dem säkert och i enlighet med reglerna. Du bör också ta hand om säkerheten för personer som deltar i rivningen. Det är inte svårt att ha en olycka på en byggarbetsplats.

Kontakta oss för markarbeten i Malmö!