Rivningsarbete eller omvänd byggnad

Vi från Malmö ser rivning i en tid av hållbart tänkande som en form av omvänd konstruktion. Det är viktigt att ha miljön i åtanke. När rivningsarbetet har utförts sorteras allt material kunnigt och transporteras separat till erkända processorer. Vi river hem, skolor och kommersiella byggnader. Maskinerna kan förses med olika tillbehör såsom ett sorteringsgrepp, hammarborr, sax och liknande. Vi har goda relationer med certifierade företag för borttagning av asbest.

Rivningsarbete, hur närmar sig rivningsföretag detta?

Innan rivning påbörjas görs en materiell inventering. Denna inventering ger en bra bild av eventuella återanvändningstillämpningar av befintliga rivningsmaterial och restflöden. På detta sätt kan ett riktat erbjudande göras med hänsyn till värdet på det släppta materialet. Efter godkännande skräddarsys rivningsarbetet efter kundens önskemål.

Var uppmärksam på miljön

Rivning innebär ofta mer än man ursprungligen tror. En byggnad dekonstrueras steg för steg utan att försumma omgivningen och miljön. Något som inte är rent måste rengöras. Rivningsarbeten kräver därför miljöåtgärder, strikta säkerhetsbestämmelser och optimal kommunikation med de inblandade. Resterande material som frigörs separeras professionellt, rengörs, återvinnas och – om möjligt – återanvänds.

Ta bort Asbest, ett yrke i sig

Asbest är ett av de farligaste byggmaterial som tidigare använts i byggandet. Vid den tiden var det dock ännu inte känt hur farligt detta ämne egentligen var. Lyckligtvis vet vi nu mycket mer, och asbest avlägsnas så mycket som möjligt. Detta är dock inte utan risker. Det är därför det alltid är klokt och till och med obligatoriskt att anställa ett certifierat företag och utbildade proffs för detta. Vårt markarbetsföretag från Malmö är certifierat för borttagning av asbest. Du kan nödvändigtvis låta en asbestinventering utföras hos oss innan rivningsarbetet kan börja. Denna studie ger tydlighet om förekomsten av asbest och behovet av asbestrensning. Beroende på resultatet av undersökningen kommer asbesten att tas bort professionellt och bortskaffas åt dig.

Markarbeten efter rivning

Efter rivningsarbetet avlägsnas rivningsmaterialen och restflödena och platsen kan förberedas för konstruktion. Men innan detta kan ske kontrolleras om jorden inte är förorenad och om sanering kan behöva tillämpas. När rivningen och eventuella saneringsarbeten har slutförts kan marken förberedas för byggande. Du kan tänka dig att gräva och fylla gropar, gräva uppfarter och terrasser, gräva diken för avlopp, göra jordarbeten för stenläggning, lyfta och ta bort stubbar, gräva trädgårdar, sikta mark, sådd och planera marken som ska odlas.
Behöver du rivningsarbete för ditt projekt? Begär offert idag från oss!