Hur beräknas kostnaden för ett markarbete?

Kostnaden för ett markarbete är komplex att kvantifiera. Generellt beräknas denna kostnad per kvadratmeter eller per kubikmeter och beror på flera kriterier för marken och för vart och ett av de arbeten som ska utföras. Ta reda på hur kostnaden för ett jordarbetsprojekt beräknas.

Uppskattning av kostnaden för ett jordbearbetningsprojekt per kvadratmeter och per kubikmeter

Som du vet är markarbeten en komplex operation. Det utförs i flera faser, i synnerhet: avgränsningen, utvecklingen av evakueringssystemet, tidsfristen, förverkligandet av åtkomst, service och återfyllning.

Kostnaden för ett jordbearbetningsprojekt kommer att beräknas utifrån: platsens komplexitet, mer exakt jordens natur, maskinerna eller utrustningen, djupet som ska grävas, värdet på avlägsnande av grus och grävarens pris eller det berörda företaget.

För att beräkna kostnaden för ett jordbearbetningsprojekt per kvadratmeter är alternativet att beräkna priset enligt det område som ska grävas. Det bör noteras att denna mängd kan minska om ytan är större än 900 kvadratmeter.

Kostnaden för markarbeten per kvadratmeter är i genomsnitt cirka 300 kronor och 480 kronor inklusive skatt. Mängden jordarbeten per kubikmeter exklusive komplikationer är mellan 250 kronor och 600 kronor exklusive skatt. Priset för en markplanering per kvadratmeter är mellan 80 kronor och 120 kronor exklusive skatt. Kostnaden för rensning per kubikmeter varierar mellan 120 kronor och 250 kronor exklusive skatt.

Beräkning av priset på arbeten för ett jordbearbetningsprojekt per kvadratmeter i korthet: kostnaden för markarbeten på marken börjar vid 300 kronor inklusive skatt per kvadratmeter och vid 250 kronor exklusive skatt per kubikmeter. Kostnad från 80 kronor till 120 kronor exklusive skatt per kvadratmeter för att förbättra markens kvalitet och visualisering. Dessutom måste vi lägga till 120 till 250 kronor HT per kvadratmeter avlägsnande av mark och lagring i närheten.

Kontakta oss för markarbeten i Malmö!