Grävmaskiner med GPS-system

Under de senaste två åren har vi installerat ett GPS-system på nya generationens grävmaskiner. Detta system gör det möjligt för operatören att arbeta i fullständig autonomi, med hög precision och hastighet under grävnings- och fyllningsfaserna, eftersom projektinformationen visas i realtid på kontrollpanelen. den sammankopplingen av medel med företagets huvudkontor tillåter vår tekniker för att sätta upp projekt, definiera utgrävningar, ingripande områden och övervaka arbetets framsteg genom att tillhandahålla en rapport om kapnings- och påfyllningsvolymerna. Systemet gör det också möjligt att skapa enkla och komplexa modeller, direkt i fält, för att upptäcka markens höjder och ställa in avstånd och lutningar.

Ett typ av system installerades också på en lite äldre grävmaskin som vi redan hade inom företaget, där en digital terrängmodell kan laddas för att jämna ut stora områden, även under förhållanden med olika sluttningar eller komplexa och oregelbundna plan.
En annan köptes också det senaste för att köra styrmaskinen. Denna teknik gör det möjligt för oss att flytta fordonet i vilken riktning som helst, för att utföra nivellering av rutor och vägar, vilket garanterar hög precision i förhållande till substratskiktens höjd och tjocklek.

Den totala robotstationen och GPS-systemet kan användas för att utföra detaljerade undersökningar för att förbereda byggandet av byggarbetsplatsen. Det är också möjligt att spåra arbetet i varje fas och arbetets framsteg kan hållas under kontroll.

Kontakta oss för markarbeten i Malmö!